Andet

Diverse måleudstyr: Digital tællevægt, Digital pakkevægt, 3D taster analog, tastespids, afgrater sæt, digital radius måleur, vippeindikator. Alt til måling og vejning.